ЗДРАДА
 • Здрада Што любіць іншую,
  Прызнанне муж зрабіў –
  Пачуў ў адказ
  Ад жонкі сваёй Надзі:
  – Аксану з Кіева,
  Гаворыш, палюбіў?!
  Дык ты не мне –
  Ты ўсёй Айчыне здрадзіў!..
 • Чужая жонка – Глядзі, як Янка
  Жоначку шануе –
  Ты так мяне
  Даўно не мілаваў.
  То ручку ёй,
  А то ў шчаку цалуе!..
  – І я б яе
  Таксама цалаваў!..
 • Без нагляду Так вядзецца
  Ў нашае старонцы,
  А, магчыма, –
  На ўсім белым свеце:
  Без нагляду дзеці –
  Будзе жонцы!
  Без нагляду жонка –
  Будуць дзеці!..
 • Хто яе не мае?.. – Ці маеш жонку? –
  Запытаў у Янкі
  Былы таварыш школьны
  Падчас п'янкі.
  Яму ў адказ
  Гаротнік уздыхае:
  – А хто ж у вёсцы ў нас
  Яе не мае?!.
 • Сярэдневякоўе Далёкі век
  Сюжэт наступны навявае,
  Карціна даўняя
  Ва ўяве паўстае:
  ... Муж пояс вернасці
  На жонку надзявае,
  А рыцар ейны
  Ўжо адмычку дастае...