НА ЦВЯРОЗЫ РОЗУМ
 • На цвярозы розум Усё на свеце
  Можа наш народ,
  Калі што робіць
  На цвярозы розум.
  І мог бы жыць
  Без тлуму і згрызот.
  Ды ці бывае
  Ён калі цвярозым?..
 • Серпентарый – У серпентарыі жыву, –
  Казаў Ілля. –
  Усё ў сям'і ідзе
  Наступным ладам:
  Калі хільну я –
  Дык мая змяя
  Мяне за гэта
  Называе гадам!..
 • Не ў сваёй талерцы Хільнуўшы лішку,
  На вяселлі сват
  Упаў суседу
  Носам у салат.
  Кума Анэта
  Кажа свацці Верцы:
  – Здаецца, сват наш –
  Не ў сваёй талерцы!..
 • Ты сама здагадайся па голасе На мяжы
  Спіць расінка на коласе,
  Чутны ў цемры
  Брэх кумавай сучкі…
  Ты сама
  Здагадайся па голасе:
  Колькі грошай прапіў
  Муж з палучкі?..
 • Не зразумела Муж жонку просіць:
  – Дай, Маруся,
  Бо закарцела
  Сёння край!..
  – Ну добра,
  Зараз распрануся...
  – Ды не,
  Ты мне на пляшку дай!..